Διαχείριση Βάρους

Aπώλεια σωματικού βάρους

Βασικός μας στόχος στη διαδικασία απώλειας βάρους είναι η απώλεια του σωματικού λίπους και η παράλληλη διατήρηση της μυϊκής μάζας. 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των διατροφικών σας συνηθειών  και την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας. 

Η διατροφική εκπαίδευση από την πρώτη κιόλας συνεδρία και η εξατομικευμένη προσέγγιση αποτελούν το κλειδί για μόνιμη και αποτελεσματική απώλεια βάρους.

Αύξηση σωματικού βάρους

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε άτομα χαμηλού σωματικού βάρους  και σε άτομα που θέλουν να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα. Στο γραφείο μας εστιάζουμε στη σταδιακή αύξηση βάρους μέσω υγιεινών και ισορροπημένων διατροφικών επιλογών.

Και στις δυο περιπτώσεις διαχείρισης βάρους  στοχεύουμε:

Διαχείριση Βάρους

Aπώλεια σωματικού βάρους

Βασικός μας στόχος στη διαδικασία απώλειας βάρους είναι η απώλεια του σωματικού λίπους και η παράλληλη διατήρηση της μυϊκής μάζας. 

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών μας δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των διατροφικών σας συνηθειών  και την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας. 

Η διατροφική εκπαίδευση από την πρώτη κιόλας συνεδρία και η εξατομικευμένη προσέγγιση αποτελούν το κλειδί για μόνιμη και αποτελεσματική απώλεια βάρους.

Αύξηση σωματικού βάρους

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται κυρίως σε άτομα χαμηλού σωματικού βάρους  και σε άτομα που θέλουν να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα. Στο γραφείο μας εστιάζουμε στη σταδιακή αύξηση βάρους μέσω υγιεινών και ισορροπημένων διατροφικών επιλογών.

Και στις δυο περιπτώσεις διαχείρισης βάρους  στοχεύουμε:

  • Στο σχεδιασμό εξατομικευμένων διαιτολογίων σύμφωνα με τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τον τρόπο ζωής σας.

  • Στην αξιολόγηση της σύστασης σώματος.

  • Στη βελτίωση της διατροφικής συμπεριφοράς.

Διαχείριση Βάρους

  • Στη βελτίωση ή τη διατήρηση της υγείας σας.

  • Στη συμβουλευτική και τη διατροφική εκπαίδευση.

  • Στη διατήρηση του σωματικού βάρους μετά το πέρας των συνεδριών.

Διαχείριση Βάρους