Παιδική Διατροφή – Παχυσαρκία

Η εμφάνιση της παχυσαρκίας κατά την παιδική ηλικία μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς ή  περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως είναι το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και τα ΜΜΕ. Η χαμηλή φυσική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την υπερβολική πρόσληψη ενέργειας αποτελούν τον κύριο παράγοντα  αύξησης  βάρους στα παιδιά. Το υπερβάλλον βάρος έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση διαφόρων προβλημάτων υγείας όπως  τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο προ-διαβήτης αλλά και προβλήματα στα οστά και στις αρθρώσεις. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία χαρακτηρίζεται από τη συνεργασία και τη συμμετοχή τόσο του παιδιού όσο και των γονέων.
Οι στόχοι της διατροφικής παρέμβασης είναι:

Παιδική Διατροφή – Παχυσαρκία

Η εμφάνιση της παχυσαρκίας κατά την παιδική ηλικία μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς ή  περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως είναι το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και τα ΜΜΕ. Η χαμηλή φυσική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την υπερβολική πρόσληψη ενέργειας αποτελούν τον κύριο παράγοντα  αύξησης  βάρους στα παιδιά. Το υπερβάλλον βάρος έχει συσχετιστεί με την εμφάνιση διαφόρων προβλημάτων υγείας όπως  τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο προ-διαβήτης αλλά και προβλήματα στα οστά και στις αρθρώσεις. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία χαρακτηρίζεται από τη συνεργασία και τη συμμετοχή τόσο του παιδιού όσο και των γονέων.
Οι στόχοι της διατροφικής παρέμβασης είναι:

  • Επίτευξη φυσιολογικού βάρους και σύστασης σώματος αναλογικά με την ηλικία.

  • Εμπλουτισμός διαιτολογίου με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά για σωστή ανάπτυξη.

  • Απόκτηση γερών διατροφικών βάσεων για μια ισορροπημένη διατροφή.

Παιδική Διατροφή - Παχυσαρκία

  • Σχεδιασμός εξατομικευμένου διαιτολογίου βασισμένο στις ανάγκες και στις δραστηριότητες του παιδιού.

  • Συμβουλευτική γονέων σχετικά με την υγιεινή διατροφή σε κάθε ηλικιακό στάδιο.

  • Βελτίωση διατροφικών συνηθειών.

Παιδική Διατροφή - Παχυσαρκία