Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού με Fitmate

Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός  (BMR) αντιπροσωπεύει το ρυθμό με τον οποίο ο οργανισμός δαπανά ενέργεια για να διατηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες, όπως η αναπνοή, η θερμορύθμιση, η κυκλοφορία αίματος και ο μεταβολισμός κυττάρων. Κατά τη μέτρηση του βασικού μεταβολισμού μας δίνεται η δυνατότητα να παρακάμψουμε εκτιμήσεις μέσω εξισώσεων για τον γενικό πληθυσμό και να μετρήσουμε με ακρίβεια τις θερμίδες που δαπανά το σώμα μας σε κατάσταση ηρεμίας. 

Η αξιολόγηση του βασικού μεταβολισμού γίνεται με τη χρήση κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού, αποτελεί μια γρήγορη , ανώδυνη και εύκολη εξέταση με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, ο εξεταζόμενος κάθεται αναπαυτικά σε μία πολυθρόνα και ηρεμεί. Στη συνέχεια του τοποθετείται η μάσκα του μηχανήματος και μέσω ενός δυναμικού θαλάμου μετράται σε πραγματικό χρόνο η πρόσληψη Οξυγόνου (VO2) σε διάστημα 10-15 λεπτών. Αυτό μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τις συνολικές θερμίδες που χρειάζεται o κάθε εξεταζόμενος ώστε να σχεδιαστεί εξατομικευμένα το διατροφικό πλάνο του.

Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού με Fitmate

Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός  (BMR) αντιπροσωπεύει το ρυθμό με τον οποίο ο οργανισμός δαπανά ενέργεια για να διατηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες, όπως η αναπνοή, η θερμορύθμιση, η κυκλοφορία αίματος και ο μεταβολισμός κυττάρων. Κατά τη μέτρηση του βασικού μεταβολισμού μας δίνεται η δυνατότητα να παρακάμψουμε εκτιμήσεις μέσω εξισώσεων για τον γενικό πληθυσμό και να μετρήσουμε με ακρίβεια τις θερμίδες που δαπανά το σώμα μας σε κατάσταση ηρεμίας. 

Η αξιολόγηση του βασικού μεταβολισμού γίνεται με τη χρήση κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού, αποτελεί μια γρήγορη , ανώδυνη και εύκολη εξέταση με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, ο εξεταζόμενος κάθεται αναπαυτικά σε μία πολυθρόνα και ηρεμεί. Στη συνέχεια του τοποθετείται η μάσκα του μηχανήματος και μέσω ενός δυναμικού θαλάμου μετράται σε πραγματικό χρόνο η πρόσληψη Οξυγόνου (VO2) σε διάστημα 10-15 λεπτών. Αυτό μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τις συνολικές θερμίδες που χρειάζεται o κάθε εξεταζόμενος ώστε να σχεδιαστεί εξατομικευμένα το διατροφικό πλάνο του.

Λιπομέτρηση με την Tanita MC780

Η ανάλυση σύστασης σώματος προσδιορίζει τη λιπώδη μάζα, την άλιπη μάζα, την οστική μάζα, τον μυϊκό ιστό και τα υγρά του σώματος. O πολυσυχνοτικός αναλυτής Tanita MC780 χρησιμοποιεί τη μέθοδο της βιοηλεκτρικής εμπέδησης και η διαδικασία της λιπομέτρησης είναι ιδιαίτερα απλή και σύντομη. Κατά τη μέτρηση,  ο εξεταζόμενος ανεβαίνει με γυμνά πόδια στον αναλυτή και κρατάει με τα χέρια του τις ειδικές χειρολαβές. Έπειτα, ένα ανεπαίσθητο,  χαμηλής έντασης ρεύμα διαπερνά για ελάχιστα δευτερόλεπτα το σώμα του μέσω 8 διαφορετικών ηλεκτροδίων. Τα αποτελέσματα της μέτρησης εμφανίζονται στην οθόνη της συσκευής και στην συνέχεια εκτυπώνονται.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις εξής μετρήσεις:

Λίπος %
• Λίπος kg
• Άλιπη μάζα
• Μυϊκή μάζα
• Συνολικά υγρά σώματος
• Εξωκυττάριο υγρό
• Ενδοκυττάριο υγρό
• Δείκτης μάζας σώματος
• Οστική μάζα
• Σωματική κατάταξη
• Σπλαχνικό λίπος
• Αναλογία ECW/TBW
• Βασικός μεταβολικός ρυθμός
• Phase Angle
• Basal Metabolic Rate indicator
• Μεταβολική ηλικία
• Κατανομή σωματικού λίπους
• Ισορροπία μυϊκής μάζας
• Επίδοση μυών κάτω άκρων
• Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό: Ποσοστό και βάρος λίπους και μυϊκής μάζας και αξιολόγηση

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τις εξής μετρήσεις:

Λίπος %
• Λίπος kg
• Άλιπη μάζα
• Μυϊκή μάζα
• Συνολικά υγρά σώματος
• Εξωκυττάριο υγρό
• Ενδοκυττάριο υγρό
• Δείκτης μάζας σώματος
• Οστική μάζα
• Σωματική κατάταξη
• Σπλαχνικό λίπος
• Αναλογία ECW/TBW
• Βασικός μεταβολικός ρυθμός
• Phase Angle
• Basal Metabolic Rate indicator
• Μεταβολική ηλικία
• Κατανομή σωματικού λίπους
• Ισορροπία μυϊκής μάζας
• Επίδοση μυών κάτω άκρων
• Τμηματική ανάλυση για κάθε κάτω και άνω άκρο και κορμό: Ποσοστό και βάρος λίπους και μυϊκής μάζας και αξιολόγηση

Μέτρηση υποδόριου ιστού με το GIMA

Το μηχανικό δερματοπυχόμετρο Gima 27320 χρησιμοποιείται για την έμμεση εκτίμηση της λιπώδους μάζας. Μετρά το πάχος των δερματοπτυχών ώστε να εκτιμηθεί το συνολικό σωματικό λίπος του ατόμου. Συγκεκριμένα, οι μετρήσεις παρέχουν μια εικόνα των αποθεμάτων υποδόριου λίπους και βοηθούν στην εκτίμηση και αξιολόγηση του ποσοστού του συνολικού λίπους.  Χρησιμοποιείται συνήθως  σε κλινικά περιστατικά αλλά και σε αθλητές, με σκοπό την ακριβή αξιολόγηση της σύνθεσης του σώματος, η οποία προσφέρει πληροφορίες για τη βέλτιστη αθλητική απόδοση.