Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) είναι μία συνήθης διαταραχή του πεπτικού συστήματος που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Συγκεκριμένα τα συμπτώματα του ΣΕΕ επηρεάζουν άμεσα τις κοινωνικές δραστηριότητες, την εργασία, τα ταξίδια ακόμα και την ποιότητα του ύπνου. Γενικά χαρακτηρίζεται από κοιλιακό πόνο και δυσφορία, έντονο φούσκωμα, μετεωρισμό και αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου (διάρροια, δυσκοιλιότητα ή και τα δύο). 

Η διατροφή χαμηλή σε FODMAPs έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στη πλειοψηφία των ασθενών που υποφέρουν από Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου. Είναι μια διατροφή 3 σταδίων που χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους διαιτολόγους για την διαχείριση των συμπτωμάτων του διαγνωσμένου Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) με σκοπό την βελτίωση και ανακούφιση των συμπτωμάτων σε περιόδους έξαρσης.

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου

Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) είναι μία συνήθης διαταραχή του πεπτικού συστήματος που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Συγκεκριμένα τα συμπτώματα του ΣΕΕ επηρεάζουν άμεσα τις κοινωνικές δραστηριότητες, την εργασία, τα ταξίδια ακόμα και την ποιότητα του ύπνου. Γενικά χαρακτηρίζεται από κοιλιακό πόνο και δυσφορία, έντονο φούσκωμα, μετεωρισμό και αλλαγές στις συνήθειες του εντέρου (διάρροια, δυσκοιλιότητα ή και τα δύο). 

Η διατροφή χαμηλή σε FODMAPs έχει αποδειχτεί αποτελεσματική στη πλειοψηφία των ασθενών που υποφέρουν από Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου. Είναι μια διατροφή 3 σταδίων που χρησιμοποιείται από εξειδικευμένους διαιτολόγους για την διαχείριση των συμπτωμάτων του διαγνωσμένου Συνδρόμου Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) με σκοπό την βελτίωση και ανακούφιση των συμπτωμάτων σε περιόδους έξαρσης.